Implementatie begeleiding

 • Contract evaluatie en negotiatie:
"Leveranciers van Business Software leveren dikwijls zeer uitgebreide contract voorstellen aan waarbij u als klant weinig ervaring mee heeft. Door de kennis en ervaring op het terrein kan BS-essentials u wijzen op contract elementen die voor u ongunstig zijn. Tevens kan hierbij gewaarborgd worden dat uw leverancier een eerlijke prijs met u afspreekt .

 • Begeleiding key-users en project manager(s):
"De implementatie van een nieuw Business Software Systeem legt veel druk op uw interne resources. Meestal is (gebrek aan) tijd het grootste probleem bij een ERP-implementatie. Het is daarom van belang dat de interne medewerkers hun tijd optimaal gebruiken. Door de ondersteuning van een ervaren gids gaat kostbare tijd niet verloren en wordt geen dubbel werk gedaan.
   
 • Validatie voorgestelde oplossingen:
"Tijdens de implementatie van een Business Software Systeem reiken leveranciers oplossingen aan voor gedefiniëerde requirements. BS-essentials waakt erover dat de aangeboden oplossingen optimaal zijn voor de klant en dat de leverancier niet automatisch de voor hem eenvoudigste (minst kostelijke) oplossing voorstelt. Streefdoel is via een goede samenwerking met klant en leverancier te zoeken naar de beste oplossing. Hierbij wordt voor elke fase steeds afgecheckt met de business case, zodat key-requirements goed ingevuld worden .

Met een helicopterview wordt er hierbij tevens gewaakt over de integratie tussen diverse afdelingen.

Tevens kan een concreet testplan met diverse testscenario's uitgewerkt worden zodat niet-functionerende software voor go live gedetecteerd wordt. 

 • Risico Beheersing:

"De implementatie van een Business Software Systeem (ERP en andere) draagt risico's met zich mee waardoor:

  • projecten niet gerealiseerd worden
  • wel gerealiseerd worden maar tegen een veel hogere kostprijs
  • het geďmplementeerde systeem niet voldoet aan de gestelde verwachtingen
  • ...


Mogelijke risico's worden voorafgaand in beeld gebracht, acties worden uitgewerkt waardoor deze risico's onder controle zijn.


top