Personalized trainings

"Via objectieve adviezen wordt de klant geholpen bij het streven naar excellente processen. Dikwijls is het ook nuttig om de medewerkers te trainen zodat zij zich specifieke methodieken kunnen toe eigenen of om hen beter te wapenen voor het uitvoeren van een project. Al naargelang de noden kan BS-essentials een specifiek op de bedrijfssituatie gerichte training aanbieden.

Enkele voorbeelden:
  • ERP-basics
  • Basis logistieke termen en planning methodieken
  • ...


top